21 Şubat 2011 Pazartesi

Akciğer Büzüşmesi Atelektazi

Akciğer Büzüşmesi, Atelektazi
Akciğer Büzüşmesi (Atelektazi)


Akciğer Büzüşmesi Atelektazi Belirtileri
- Nefes darlığı
- Ateş
- Tansiyon düşmesi ve nabız artışı
- Şiddetli tekdüze öksürük.

Atelektazi akciğerin bazı bölümlerinin ve bazen de akciğerlerden birinin tamamının büzüşerek fonksiyonunu kaybetmesidir. Bunun nedeni, bronşlardaki hava yollarının tıkanması (salgı kitlesi ile) yabancı bir cismin kaza eseri nefes yoluna kaçması veya bir tümör, anevrizma veya büyümüş lenf düğümü ile dışarıdan basınç meydana gelmesidir. Bazen bu durum bir karın ameliyatından sonra yüzeysel nefes alma ve akciğerin bazı bölümlerinin genişlememesi durumunda meydana gelebilir. Aynı zamanda bir bakteri enfeksiyonuna da bağlı olabilir. Tıkanma meydana geldiği zaman tıkanan yerin arkasında kalan hava kan tarafından emilir ve akciğerin o bölümü büzüşür.

Atelektazi yavaş yavaş oluşabilir (büyümekte olan bir tümör durumunda olduğu gibi) ve sadece hafif solunum arızaları ile kendini belli edebilir. Eğer akciğerde geniş ani bir büzüşme meydana gelirse etkilenen tarafta ağrı vardır, ani nefes darlığı,tansiyon düşmesi, nabız artışı, ateş ve şok oluşur. Atelektazi şiddetli sürekli öksürüğe neden olabilir. Teşhis koyarken doktorunuz göğüs röntgeniniz de havasız ve bölge arayacaktır.

Akciğer Büzüşmesi Atelektazi Tedavisi
Tedavinin ilk amacı tıkanaklığin nedenini ortadan kaldırmaktır. Eğer öksürme, maddelerin emilmesi ya da diğer tedavi yöntemleri işe yaramıyorsa,fiberoptik bronkoskopi yapılabilir. Enfeksiyonu ortadan kaldırmak için ampisilin gibi antibiyotikler verilebilir.

Akciğer Büzüşmesi Atelektazi Önlem
Ameliyat sonrası iyileşme sırasında, eğer sık sık derin nefesler alıp veriyor, hemen ayağa kalktınız ve olabildiğince yürüyorsanız, atelektazinin ortaya çıkma olasılığı daha düşüktür, Bazen hızlı ve güçlü nefes vermeyi öğretmek için özel bir âlet önerilebilir.

Eğer sigara içiyor ya da kronik bronşit veya amfizeminiz varsa, ameliyattan 3-4 gün önce sigara içmeyi keserseniz; ameliyattan sonra atelektazi oluşma olasılığı azalır. Ameliyattan birkaç gün önce bronş genişletici ilaçlar (solunum yoluyla alınan) ve dönem dönem solunum yollarını nemlendirici aerosoller kullanabilirsiniz. Doktorunuz çeşitli organizmalara karşı önlem olarak antibiyotik de verebilir.Atelektazi

Akciğer Büzüşmesi

Bir bronş borusunun tıkanmasıyla.

Atelektazi nedir ?
Ciğer dokularının çökmesi sonucu ciğerin havasız kalmasına yol açan bir durumdur.

Hangi tiplerde atelektazi’ler vardır ?
a. Doğum sırasında meydana gelen bronş borusunda bir tükürük parçasının tıkanmış olmasından âtelektazi veya doğuştan şekli bozuk olan ve dar kalmış bir boru yüzünden ileri gelen âtelek­tazi.
b. Daha ilerlemiş yaşta bu hastalık; balgam, cerahat veya kanın bir bronşu tıkamasıyle de ileri gelebilmektedir. Ayrıca, bir yer fıstığı, et ve başka gıda maddelerinin yanlış kanaldan geçmele­riyle bir bronş borusunu tıkayarak atelektaziye neden olabilirler. Bronşlarda bir tümörün gelişmiş olduğu, çok kez atelektaziden dolayı bir bronşun tıkanmış olmasının tesbit edilmesiyle mey­dana çıkar.

Yaygın âtelektazi nedir ?
Başlıca bronş borularının bir ameliyattan sonra herhangi bir ne­denle (balgam v.s.) büyük ölçüde tıkanmasıdır. Bu durum bir ciğe­rin tamamen çökmesine, sönmesine neden olabilir.

Yaygın atelektazi nasıl tedavi edilebilir ?
Soluk borusuna bir bronkoskop sokulur ve bir emme cihazı ile bal­gam dışarıya çıkarılır.

Yaygın ateletektaziye çok rastlanır mı ?
Anestezi metotlarının günümüzde son derece gelişmesinden son­ra fazla rastlanmamaktadır. Günümüzde anestezistler ameliyat ön­cesi boğazdan soluk borusuna yerleştirdikleri bir boru sayesinde, anesteziden önce ve sonra, emme yoluyla bronş kanallarını devam­lı olarak çalışır halde tutmaktadırlar.

Yaygın ateletektazi ciddî bir durum sayılır mı ?
Evet. Bu durumda hastanın ateşi fazlasıyla artar ve belirgin nefes darlığına neden olur. Bu durum yeni ameliyat olmuş bir hastanın iyileşmesini geciktirebilir.

Yaygın atelektaziye bugün yapılmakta olan tedavi usulü tesirli mi­dir ?
Evet. Balgam tıkanıklığının emme usulüyle ortadan kaldırılması ve antibiyotiklerin kullanmasıyla yaygın atelektazi olaylarının he­men hepsi tedavi edilebilmektedir.

Yaygın atelektazi tedavisinde bronkoskop’un her zaman kullanılma­sı gerekli midir ?
Hayır. Çok vakalarda hastanın öksürtülmesi temin edilir ve kendi­sine oksijen verilir. Böylece tıkanıklık, öksürme usulüyle balga­mın çıkarılması neticesinde giderilebilir.

Hastane Bölümleri > Göğüs HastalıklarıAkciğer Büzüşmesi Atelektazi

1 yorum şimdiye kadar

Doğumla veya daha sonradan akciğerin ya da bir kısmının tam büyüyememesi ; hava keseciklerinin genişleyememesi. ya da önceden genişleyen akciğerin geriye doğru büzüşmesi durumu.

Bazı sebeplerden ötürü (tümör, yabancı cisim vs) solunum yolunun tıkanarak hava alamaması ve buna mukabil içerideki havanın emilme suretiyle kana karışması veya biraz tersi bir durum olarak ; solunum yolunun açık olmasına rağmen akciğere dıştan anormal basınç oluşu nedeniyle gelişen atelektazi. diğer adı katlanmış akciğer sendromudur.

Üyeliksiz yorum yapmak içim: Adı/Url kısmını seçin sadece isminizi yazın yeterlidir.
EmoticonEmoticon