17 Şubat 2011 Perşembe

Enfeksiyon Hastalıkları Nedir?

Enfeksiyon hastalıkları
İnfeksiyon hastalıkları, eski adıyla "intaniye", mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır. Tüm dünya ülkelerinde infeksiyon hastalıkları en sık görülen hastalıklardır. İnfeksiyon hastalıkları tedavileri mümkün olan hastalıklardır.

Çok büyük bir kısmı uygun tedavi verilerek tam şifa ile sonlanırlar. Departmanın tanı kısmını oluşturan klinik mikrobiyoloji laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virus bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikro organizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) klinik mikrobiyoloji laboratuvarının alt birimlerini oluşturmaktadır.


ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon hastalıkları branşı mikroplarla meydana gelen hastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Mikrobik hastalıkların tedavisini enfeksiyon hastalıkları bölümü yapar.
Enfeksiyon hastalıkları her tür mikrop ile meydana gelen hastalığın tedavi yeridir. Mikroplar doğumdan itibaren hayatımızı tehlikeye atan hastalıklara sebep olurlar. "Enfeksiyon hastalıkları" zamanında ve doğru tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanırlar. Dünyadaki ölümlerin çoğundan mikroplar sorumludur. Enfeksiyon hastalıkları grip, zatürre, menenjit, sinüzit, sarılık, idrar yolu iltihapları, cilt iltihapları, paraziter hastalıklar, tüberküloz, sıtma, ishal gibi hastalıkların tedavisinde son noktadır.


Enfeksiyon Hastalıkları Bölümüne Ne Zaman Gidilmelidir?

Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateş dir. Ateşi olan her hastanın gitmesi gereken tek hekim enfeksiyon hastalıkları hekimidir. Ayrıca sarılık, paraziter hastalıklar , döküntüyle seyreden bazı hastalıklar ve cilt enfeksiyonlarının bir çoğunda ateş olmaz. Bu hastaların da ilk önce enfeksiyon hastalarına baş vurmaları önemlidir.


Mikrobik Hastalıklardan Korunma ve Aşılama :

Enfeksiyon hastalıkları bölümü mikrobik hastalıklardan korunmamızı da sağlar. Mikrobik hastalıklara karşı aşılama işlerini yürütür. Sarılık, menenjit, zatüre, suçiçeği gibi yeni çıkan "aşılar" enfeksiyon hastalıkları bölümünde yapılır.


Enfeksiyon Hastalıkları hangi hastalıklara bakar?:
Enfeksiyon, Bağışıklık, İmmünite, Dizanteri, Çiçek hastalığı, Kuşpalazı, Difteri, Grip, Sarılık, İshal, Kabakulak, Kuduz, Mantar, Şarbon, Tenya, Tifo, Tetanoz, Uyuz, Veba, Zona hastalıklara enfeksiyon hastalıkları bölümü bakar. (Enfeksiyon hastalıklarına hangi doktor bakar, enfeksiyon bölümüne kim bakar?, enfeksiyon hastalıkları ne demek?)

Hastane Bölümleri > Dahili Birimler > Enfeksiyon Hastalıkları

Üyeliksiz yorum yapmak içim: Adı/Url kısmını seçin sadece isminizi yazın yeterlidir.
EmoticonEmoticon